Piotrawin

Piotrawin dziś

Dziś Piotrawin to wieś położona w malowniczym krajobrazie wiślanym, która zaprasza swym bogactwem naturalnym i licznymi atrakcjami turystycznymi. Jedną z nich jest ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy „Zielona Szkoła” w Piotrawinie nad Wisłą.

Zachód słońca nad Wisłą w Piotrawinie

Dawniej…

Ogromnie interesująca i bogata historia Piotrawina sięga czasów z początku 876 roku, kiedy to owe terytorium zamieszkiwało plemię Lędzian, które zostało włączone do państwa wielkomorawskiego, a następnie do czeskiego. W 950 roku plemię Lędzian (główny ośrodek w Sandomierzu) zostaje podporządkowane ośrodkowi państwowemu w Gnieźnie.

Legenda

Nazwę swą i legendę związaną z miejscowością, Piotrawin czerpie z czasów połowy XI wieku, kiedy to dobra książęce otrzymuje rycerz Piotr Strzemieńczyk. Bezpotomnie umiera, a dobra ziemskie sprzedaje biskupowi krakowskiemu Stanisławowi.
Nazwa miejsca związana jest z legendą wskrzeszenia zmarłego rycerza Piotra dokonanego przez św. Stanisława Biskupa Męczennika, który przez ów akt chciał dowieść prawdy o posiadanych dobrach. Legendę utwierdził kardynał Zbigniew Oleśnicki budując w latach 1440-1441 murowany kościół pw. tego świętego.

Zabytki

Warto dodać, iż wzniesiony na wysokim brzegu Wisły kościół jest jednym z najcenniejszych zabytków sakralnych Lubelszczyzny.Do dziś Kościół zachował pierwotną gotycką bryłę. Kościół w Piotrawinie – obecnie sanktuarium św. Stanisława BM, jest od dziesięciu wieków celem pielgrzymek. Przy Sanktuarium utworzono muzeum sztuki sakralnej, gdzie znajdują się cenne zbiory, także z okresu gotyku.
Kościół w Piotrawinie nad Wisłą Równie cennym zabytkiem jest kaplica – grobowiec Piotra Strzemieńczyka wybudowana przez kardynała Z. Oleśnickiego razem z kościołem.
W latach 1968-72 w okolicy Piotrawina prowadzone były prace archeologiczne przez dr Marię Sułkowską, która wraz z grupą studentów odkryła dowody na początki osadnictwa na tym terenie.